Rehberlik

Ekol Dershaneleri Rehberlik Servisi


Ekol Dershaneleri Rehberlik Birimi olarak alanında uzman rehberlik personelimizle her öğrencimizin kendi içinde var olan potansiyeli fark etmesi ve bunu etkin bir şekilde kullanarak, kendini akademik olarak geliştirmesi için çalışıyoruz.

Rehberlik Birimi olarak, öğrencilerin her birinin farklı duyguları, düşünceleri, kendilerine özgü davranışları ve hedefleri olduğunu biliyor ve bireysel farklılıklara yönelik bir eğitim anlayışı uyguluyoruz. Öğrencilerin başarılarını destekleyip, okul ve sınav başarılarını ilerletmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Yapacağımız tüm çalışmaların ortak amacı; öğrencilerimizin kendini tanıyan, düşüncelerini ve duygularını ifade edebilen, eğitimi ile alakalı sorunları çözme yeteneğini geliştiren ve hedef belirleyebilen, karar verebilen, sorumluluklarını üstlenen, planlı çalışma alışkanlığı geliştirebilen bireyler olarak yetişmesine yardımcı olmaktır.

Hedeflerimiz

 • http://www.ekoldershanesi.com/images/bullet.png Kendine ait ilgi, istek ve yeteneklerine farkındalık geliştirerek onları ifade etmelerine,
 • http://www.ekoldershanesi.com/images/bullet.png Etkin iletişim becerileri kazanmalarına,
 • http://www.ekoldershanesi.com/images/bullet.png Sosyal becerilerinin gelişimine,
 • http://www.ekoldershanesi.com/images/bullet.png Yaşamın zorlukları ve krizleri ile başa çıkma becerileri geliştirmelerine,
 • http://www.ekoldershanesi.com/images/bullet.png Sorun çözme becerilerinin gelişmesine,
 • http://www.ekoldershanesi.com/images/bullet.png Gelişimini takip ederek, başarılı derslerini güçlendirmelerine; varsa başarısız derslerini takip ederek başarıya dönüştürmelerine,
 • http://www.ekoldershanesi.com/images/bullet.png Temel yaşamsal ve akademik becerileri (uyku düzeni, dengeli beslenme, düzenli ders çalışma ve tekrar yapma, derslere katılım, vb.) kazanmalarına yardımcı olmaktır.

İlkelerimiz

 • http://www.ekoldershanesi.com/images/bullet.png Gizlilik esastır.
 • http://www.ekoldershanesi.com/images/bullet.png Tüm bireylere yöneliktir.
 • http://www.ekoldershanesi.com/images/bullet.png Saygı ve gönüllülük çok önemlidir.
 • http://www.ekoldershanesi.com/images/bullet.png Öğrenci olduğu gibi kabul edilir, yargılanmaz, eleştirilmez.
 • http://www.ekoldershanesi.com/images/bullet.png Her birey değerlidir ve önemlidir.
 • http://www.ekoldershanesi.com/images/bullet.png Her bireyin gelişimi kendi içinde değerlendirilir, başkaları ile kıyaslanmaz.

 

Ne İçin Bilgi Veriyoruz?

Ekol Dershaneleri olarak Rehberlik Birimi hizmetlerinin temel işlevleri; öğrencinin gelişimini ve akademik ihtiyaçlarını takip etmek, bu doğrultuda aileyi bilgilendirmek, grup rehberliği yapmaktır. Günümüzde eğitim ve gelişimuzmanları, öğrencinin her alanda gelişiminin aile tarafından izlenmesinin öğrencinin sağlıklı bir duygusal gelişim göstermesi, akademik başarısını devam ettirmesi ve arttırması için önemli bir faktör olduğunu belirtiyor. Bu sebeplebirincil amacımız, tüm bu çalışmalarımızla dershane-ebeveyn-öğrenci işbirliğini sağlamak ve öğrenciyi başarıya ulaştırmaktır.